tussengoed / by Tom Van Mieghem

Op 24 april 2019 werd 'tussengoed architectuur - stedenbouw bvba' opgericht.  

Deze vennootschap consolideert de samenwerking tussen tomvanmieghemarchitecten  en de medewerkers Pieter Van Hecke en Diede Maes.  Reeds meerdere jaren vormen Tom, Pieter en Diede een boeiend en geëngageerd team dat werkt aan actuele ruimtelijke uitdagingen. 

Doorheen de jaren en diverse projecten hebben ze een interesse en expertise opgebouwd rond ruimtelijke vraagstukken waar architectuur en stedenbouw samenwerken, dit tussengebied is waar ze een meerwaarde vormen. 

Om de volgende fase van deze samenwerking professioneel en juridisch structuur te geven, werd gekozen om verder te werken onder een naam die hun expertise en interesse beter vertolkt : tussengoed architectuur - stedenbouw bvba