tussengoed titel.png

Tussengoed is de naam voor de samenwerking tussen architect Tom Van Mieghem, ingenieur-architect Diede Maes en architect-stedenbouwkundige Pieter Van Hecke die al meerdere jaren een team vormen.

Doorheen de jaren en diverse projecten hebben ze een interesse en expertise opgebouwd rond ruimtelijke vraagstukken waar architectuur en stedenbouw samenwerken, dit tussengebied is waar ze een meerwaarde vormen. 

Ruimte is de legitimatie van hun activiteit.  Bewust van de gelaagdheid van hun actieterrein worden hun projecten steeds cultureel, maatschappij-sociologisch, ecologisch en economisch gepositioneerd. 

Architectuur is hun taal.  Bewust van de dienende taak van hun actie zetten ze hun taal in om identiteit te verschaffen aan de ruimte.  Hierbij is hun ambitie om bij elk project betekenisvolle plekken toe te voegen aan onze gebouwde omgeving.

Bouwen is hun doel.  Ze willen het onderzoek kunnen aftoetsen.  Het gebouwde moet ingenomen worden en de eigenschap hebben om in de tijd relevant te blijven. Ze handelen heel bewust binnen de brede en rijke traditie die de bouwkunst kenmerkt.

Ontwerpend onderzoek is hun instrument.  Dit vormt voor hen de garantie om integraal te handelen en dit tot in het detail.  Ontwerpen wordt hierdoor een proces waarbij een permanent bijsturen van de initiële vraag mogelijk blijft.  Tijdens dit onderzoek groeien opdracht en antwoord naar elkaar toe.

De ervaring binnen het atelier vertaalt zich in een toegepaste professionaliteit.  Er wordt steeds in teamverband gewerkt, waarbij de competenties van het atelier worden aangevuld met specifieke expertise. In functie van het vraagstuk wordt een interdisciplinair team samengebracht.

 Elk project kent een traject waarbij diverse actoren samen of apart rond de tafel zitten.  Het welslagen van een project wordt sterkt bepaald door de betrokkenheid van deze actoren.  Het atelier werkt dit traject bewust uit om het draagvlak voor het eindresultaat te maximaliseren.